Looking for something?

Use the search below to find what your looking for!

Handbook Entry


Language - Czech


Page 1

Laboratorní výzkum

Tato příručka je určena pro výzkumné projekty, které vyžadují použití laboratoře. Více informací o výzkumu obecně naleznete v nápovědě u Výzkumné Stanice.

Page 2

Zahájení projektů

Zajištění materiálu pro Projekt

Projekty obvykle vyžadují jeden nebo více typů experimentálních modulů. Přesné požadavky jsou uvedeny v projektu. Ty by měly být umístěny do Zásobníku připojeného k jakékoli straně laboratoře. Chcete-li automatizovat dodávku modulů, měli by jste zvážit použití samostatného Zásobníku pro každý typ, abyste zajistili dostupnost jakéhokoliv potřebného modulu.

Více informací o vytváření Experimentálních Modulů naleznete v následující příručce.

Experimental Pods